Lanac d.o.o.

Privatnost podataka

Izjava o privatnosti

 

Tvrtka LANAC d.o.o. OIB: 82677264734, adresa sjedišta: RUŠEVJE 2, 10290 ZAPREŠIĆ
voditelj zbirke osobnih podataka (u nastavku “mi”, “nama”, “naš”) i je vlasnik web stranice www.lanac.hr
Stvorili smo ovu izjavu o privatnost kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo ih informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka naših partnera.
Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

 

PRIKUPLJANJE PODATAKA

 

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi.
Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, biometrijski, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 

OBRADA PODATAKA

 

Ovisno o kategoriji osobnih podataka, voditelj obrade obrađuje osobne podatke u skladu s zakonskom osnovom i svrhom obrade, s tim da prikuplja isključivo onu količinu osobnih podataka nužnu za ostvarivanje svrhe obrade osobnih podataka.
Podatke dobivene o vama koristimo jedino u svrhu personalizacije i uspostave primarnog kanala komunikacije s vama, radi povremenog slanja e-poruka, slanja faxom ili razgovora telefonom nužnim za obavljanje redovnog poslovanja.

 

ZAŠTITA VAŠIH PODATAKA

 

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje imamo u svojoj bazi podataka, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.
Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili uslugu ili obavili neki posao.
Voditelj obrade obrađuje osobne podatke na način koji jamči sigurnost osobnih podataka, tako da su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Osim toga, educiramo naše zaposlenika o važnosti povjerljivosti podatka te čuvanju privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

 

POHRANA I ROK ČUVANJA PODATAKA

 

Osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito ažuriramo i brišemo u zakonskim rokovima čuvanja pojedine dokumentacije.
Voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke koje obrađuje o poslovnim partnerima nakon što prestane nužnost za svrhu obrade ili ih periodički preispitati ako postoji zakonska obveza čuvanja osobnih podatka trajnu ili određeno razdoblje u skladu s važećim propisima.

 

PRAVA POJEDINACA

 

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o Vama, molimo da kontaktirate službenika za zaštitu osobnih podataka.
Vašem zahtjevu ćemo udovoljiti, a ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razloga ne možemo ispuniti Vaš zahtjev poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

 

OBAVJEŠĆIVANJE O POVREDI OSOBNIH PODATAKA

 

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju svrhom obrade.
U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.
Obavijest o povredi nećemo slati u slučaju:
- ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
- ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinca;
- ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor i sredstva – u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem obavijesti na našim službenim stranicama.
Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, budite slobodni nam se obratiti na email adresu prodaja@lanac.hr

 

VAŠA PRIVOLA

 

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.